สดุดีจักรีวงศ์ :: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  จักรีวงศ์องค์ที่เก้าเนาวรัตน์ เลิศกษัตริย์ภูมิพลคนกล่าวขาน
ล้วนทูนเทิดเเชิดชูพระภูบาล ก้มกราบกรานบูชาบารมี
ภูมิพลมหาราชปราชญ์ยิ่งใหญ่ น้ำพระทัยล้นเลิศประเสริฐศรี
เมตตาธรรมค้ำจุนคุณความดี พระจักรีเหนือเกล้าเหล่าประชา
ถึงยากแค้นแสนไกลไม่ท้อถอย ฝ่าดงดอยเหวลึกคอยศึกษา
วิถีทางช่วยเหลือเกื้อพารา ล้ำคุณค่าโครงการหลวงปวงผลงาน
ทั้งดนตรีกีฬาสุดสามารถ   สรรพศาสตร์มากมายรู้หลายด้าน
ทรงดำริริเริ่มเสริมโครงการ หาใครปานเปรียบเป็นเช่นพระองค์
ทรงเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าฝ่างานหนัก แจ้งประจักษ์แท้จริงสิ่งประสงค์
ถ้วนทุกอย่างทรงทำเจตจำนง นั้นพระทรงทำไว้ให้ปวงชน
เมื่อเหตุการบ้านเมืองมีเรื่องร้าย ก็ผ่อนคลายลงไปอย่างได้ผล
แนะแนวทางแก้ไขได้แยบยล ให้ทุกคน "หันหน้าเข้าหากัน"
เป็นศูนย์รวมจิตใจไทยทั้งผอง ทรงปกครองโดยธรรมนำสร้างสรรค์
ทรงค้ำจุนศาสนาสารพัน เป็นมิ่งขวัญไทยนี้มั่นจีรัง
เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของไทยแท้ พระมีแต่จะให้พระทัยหวัง
ประชาชนสุขยิ่งอย่างจริงจัง พระดุจดังบิดาประชาไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง อยู่เป็นมิ่งขวัญนานกาลสมัย
ขอพรเทพเทวัญป้องกันภัย ประสงค์ใดได้สมอารมณ์เทอญ.
รัชกาลที่ ๑ | รัชกาลที่ ๒ | รัชกาลที่ ๓ | รัชกาลที่ ๔
รัชกาลที่ ๕ | รัชกาลที่ ๖ | รัชกาลที่ ๗ | รัชกาลที่ ๘ | รัชกาลที่ ๙
 

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐