นายกรัฐมนตรีไทย
นายสมัคร สุนทรเวช
นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 25 ของประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ดำรงตำแหน่ง 29 มกราคม พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน) หัวหน้าพรรคพลังประชาชน อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ก่อตั้งพรรคประชากรไทย เกิดที่กรุงเทพมหานคร เป็นนักการเมืองเก่าแก่ ที่มีเสียงพูดและลีลาการพูดเป็นเอกลักษณ์
1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
2. พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา
3. จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
4. พันตรี ควง อภัยวงศ์
5. นายทวี บุณยเกตุ
6. หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช
7. นายปรีดี พนมยงค์
8. พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
9. นายพจน์ สารสิน
10. จอมพล ถนอม กิตติขจร
11. จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
12. นายสัญญา ธรรมศักดิ์
13. หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช
14. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
15. พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
16. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
17. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
18. นายอานันท์ ปันยารชุน
19. พลเอก สุจินดา คราประยูร
20. นายชวน หลีกภัย
21. นายบรรหาร ศิลปอาชา
22. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
23. พันตำรวจโท ดร. ทักษิณ ชินวัตร
24. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
25. นายสมัคร สุนทรเวช
   

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐