คำถามน่ารู้ > หัวล้าน

หัวล้าน
คนโบราณแบ่งหัวล้านไว้เป็นกี่ประเภท ทราบว่ามีชื่อเรียกต่างๆด้วยถือเสียว่าคำตอบนี้ให้ไว้เป็นความรู้ก็แล้วกัน ไม่ได้ตั้งใจทำให้ใครหลายๆคน กระเทือนใจเลย อุทัย สินธุสาร เขียนไว้ในสารานุกรมไทยว่า โบราณได้แบ่งศรีษะล้านไว้ 7 ประเภท คือ
1. ทุ่งหมาหลง ด้านหน้าล้านเว้าเข้า มีผมอยู่กลางศรีษะหย่อมเดียวบางๆรอบศรีษะมีผมบ้าง
2. ดงช้างข้าม ด้านหน้าล้าน มีผมตอนบนบางๆข้างๆมีผม
3.ง่ามเทโพ ด้านหน้าล้านเข้าไปสองข้างเป็นง่ามถ่อ มีผมรอบศรีษะ
4.ชะโดตีแปลง ด้านหน้าและหลังล้าน มีผมกลางศรีษะเล็กน้อย
5.แร้งกระพือปีก ด้านหน้าล้านลงไปถึงหลัง มีผมเป็นปีกอยู่สองข้าง
6.ฉีกขวานฟาด ด้าหน้าและด้านบนศรีษะล้าน เหลือแต่ผมข้างๆ และข้างหลัง
7.ราชครึงเครา ล้านหมดทั้งศรีษะ เหลือแต่ข้างๆยาวลงมารับกับเครา

"ชองคำถาม" มีข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกผมที่น่าสนใจว่า ขณะนี้ นายสเตร้าต์ แมดดิน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคผิวหนัง ชาวแคนาดาค้นพบวิธี ควบคุมการหลุดร่วงของเส้นผมและรักษาอาการผมบางให้กลับดกดำอีกครั้งด้วยการ กระตุ้น หนังศรีษะ ด้วยสนามไฟฟ้าวิธีการทดลองของเขา ทำอย่างง่ายๆโดยให้ชายอาสาสมัครที่หัวล้านมานั่งใต้เครื่องกระตุ้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เขา สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษ รูปร่างคล้ายเครื่องอบผมในร้านเสริมสวย เป็นเวลานาน 12 นาที อาทิตย์ละครั้ง เท่านั้น ภายในเครื่อง กระตุ้นดังกล่าวมีขั้วไฟฟ้าบวกและลบจำนวน 4 คู่ ระยะห่างระหว่าง ขั้วไฟฟ้ากับศรีษะประมาณ 1-5 เซนติเมตร ใช้ไฟฟ้าจาก แบตเตอรี่ 12 โวลต์ ขณะเครื่องทำงานจะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเลย แต่หนังศรีษะ จะอยู่ในสนามไฟฟ้า ผลการทดลอง ผ่านไป 12,24 และ36 สปัดาห์ ปรากฎว่าเส้นผมของอาสาสมัครหยุดร่วง และโดยเฉลี่ยแล้ว ทุกคนมีเส้นผม มากขึ้นอีก 2 ใน 3 ส่วนของตอนก่อนเริ่มบำบัด นายแมดดินกล่าวทิ้งท้ายสำหรับคนหัวล้านที่กำลังเล็งผลเลิศว่า เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีผมขึ้น เต็มศรีษะเหมือนเดิมถ้าไม่มีรากผมอยู่เลย เช่นเดียวกับเราไม่สามารถปลูกหญ้าให้ขึ้น กลางลานคอนกรีตได้ยังไงยังงั้น


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐