คำถามน่ารู้ > เซนทอร์ สัตว์ในเทพนิยาย

เซนทอร์ สัตว์ในเทพนิยาย

เซนทอร์ ( Centaur ) มีลักษณะลำตัวท่อนล่างเป็นม้า ส่วนหัวและลำตัวท่อนบนเป็นมนุษย์ในคริสตศิลปะ เซนทอร์เป็น
สัญลักษณ์ของอารมณ์ที่ดุร้ายป่าเถื่อนและรุนแรงเกินขอบเขต โดยเฉพาะอารมณ์ที่ก่อให้เกิดการผิดประเวณี สัตว์ครึ่งคนครึ่งม้าพวกนี้ยังใช้เป็นสัญลักษณ์พลกำลังที่ป่าเถื่อน การแก้แค้นพวกนอกรีต และมนุษย์ที่ต้องต่อสู้กับความรู้สึกพ่ายสูงและฝ่ายต่ำของตนเองด้วย ในงานศิลปะบางครั้งตัวเซนทอร์มีคันศรและลูกดอกอันเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายในมือ


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐