คำถามน่ารู้ > หิ้งพระหันหน้าไปทางไหน

หิ้งพระหันหน้าไปทางไหน
การตั้งพระพุทธรูปบูชาไม่ว่าจะที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่ไหนก็ตามที คติไทยโบราณยึดเรื่องทิศเป็นสำคัญดังนี้
ตั้งหันพระพักตร์ไปสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทิศตะวันออกจะดีมาก ถ้าตั้งตามนี้ไม่ได้ ให้หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ก็พอใช้ได้ ทิศอื่นๆนอกจากนี้ไม่เป็นที่นิยม


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐