คำถามน่ารู้ > เบญจกัลยาณี

เบญจกัลยาณี
คำว่า "เบญจกัลยาณี" ที่แปลว่า ความงามของหญิง 5 อย่าง อยากทราบว่ามีอะไรบ้าง ความงาม 5 อย่างที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้
เป็นความงามที่นิยมกันในครั้งพุทธกาล คุณผู้อ่านที่เป็นผู้หญิงลองติดตามดูสิว่า ตัวเองมีความครบ 5 อย่างหรือไม่
1. ผมงาม
2.เนื้องาม
3.กระดูกงาม
4.ผิวงาม
5.วัยงาม
ผมงาม : ทรงผมยาว เกล้ารัดไว้ที่ท้ายทอย เวลาปล่อยสยายปลายผมตกกระทบชายผ้านุ่ง ปลายผมเป็นวงวกช้อนงอนขึ้นเล็กน้อย
เนื้องาม : หมายถึงเหงือกเป็นสีแดงเหมือนลูกพลับสด เรียบสนิท แนบแอบอยู่กับฟัน
กระดูกงาม : หมายถึงฟันขาวเป็นเงา เรียบสนิทไม่ชิดไม่ห่าง
ผิวงาม : ถ้าผิวดำ ก็ดำสนิทเป็นมันเหมือนบัวเขียว ถ้าผิวขาวก็ขาวนวลเหมือนสีดอกกรรณิการ์
วัยงาม : ถึงจะมีลูก 10 คนก็ดูเหมือนมีเพียงคนเดียว ถึงอายุจะมากก็ยังดูกระชุ่มกระชวยอยู่

อนึ่ง ในอรรถกถาชาดก ได้กล่าวถึงเบญจกัลยาณีไว้อีกนัยหนึ่งว่า ความงาม 5 อย่างนั้น คือ ผิวงาม เนื้องาม เล็บงาม ฟันงาม วัยงาม


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐