มกราคม
วันกองทัพไทย || วันครู || วันเด็กแห่งชาติ || วันขึ้นปีใหม่ ||

กุมภาพันธ์
วันศิลปินแห่งชาติ || วันมาฆบูชา || วันทหารผ่านศึก ||

เมษายน
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ || วันสงกรานต์ || วันครอบครัว || วันประมงแห่งชาติ || วันระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ || วันอนุรักษ์มรดกไทย || วันข้าราชการพลเรือน ||

พฤษภาคม
วันวิสาขบูชา || วันฉัตรมงคล || วันธรรมสวนะ || วันต้นไม้แห่งชาติ || วันพืชมงคล || วันแรงงานแห่งชาติ ||

มิถุนายน
วันต่อต้านยาเสพติด || วันสุนทรภู่ ||

กรกฎาคม
วันเข้าพรรษา || วันอาสาฬหบูชา ||

สิงหาคม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ || วันแม่ ||

กันยายน
วันมหิดล || วันเยาวชนแห่งชาติ ||

ตุลาคม
วันออกพรรษา || วันปิยมหาราช || วันทันตสาธารณสุขศาสตร์ || วันตำรวจ ||

พฤศจิกายน
วันลอยกระทง || วันมหาธีรราชเจ้า || วันประถมศึกษาแห่งชาติ ||

ธันวาคม
วันรัฐธรรมนูญ || วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ||คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐