พืชผัก > พริกชี้ฟ้า


พริกชี้ฟ้า
Long cayenne pepper
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Copsicum annuum var acuminatum

พริกชี้ฟ้าเป็นพืชที่กินผล ใช้ประกอบอารหารได้หลายชนิด และนำไปแปรรูปเป็นอาหารอื่นๆได้อีก พริกชี้ฟ้าเป็นพืชที่มีอายุยืน มีรสเผ็ด และมีทรงพุ่มใหญ่ เมื่อเป็นผลอ่อนจะมีสีเขียวแลัวจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อแก่ พริกชี้ฟ้ามีถิ่นกำเนิดในประเทศอเมริกาใต้

ลักษณะโดยทั่วไป
พริกชี้ฟ้า สามารถปลูกได้ตลอดปี แต่พริกไม่ชอบอากาศที่ร้อนหรือฝนตกชุกมากเกินไป เพราะจะทำให้ต้นและผลของพริกเล็กและมีแมลงรบกวน พริกชีฟ้าเก็บเกี่ยวครั้งแรกประมาณ 70 - 95 วัน
พริกชี้ฟ้าสามารถปลูกในดินได้แทบทุกชนิด ดินที่เหมาะสมคือดินร่วนปนทราย ดินที่ปลูกต้องไม่แห้งหรือแฉะจนเกินไป
พันธุ์พริกชี้ฟ้าที่นำมาปลูกเป็นพันธ์พื้นเมือง จะมีพันธุ์ต่างประเทศบ้าง

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐