พืชผัก > มะเขือเทศ


มะเขือเทศ
Tomato
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lycopersicon esculentum Mill

มะเขือเทศ เป็นพืชผลที่นิยมปลูกกันแพร่หลาย และนิยมนำส่วนของผลมาบริโภคสามารถประกอบอาหารได้หลายชนิด และนำมาผลิตเพื่อโรงเรียนนำมาแปรรูปต่างๆ ได้อีกหลายชนิด เช่น น้ำมะเขือเทศ ซอสมะเขือเทศ เป็นต้น

ลักษณะโดยทั่วไป
มะเขือเทศสามารถปลูกได้ในดินแทบทุกประเภท ดินที่เหมาะสมควรเป็นดินร่วนที่มีอินทีรย์วัตถุสูง มีการระบายน้ำดี ไม่แฉะ ในช่วงของการเจริญเติบโตควรได้รับแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งวัน
การปลูกมะเขือเทศในฤดูฝนนั้นมีปัญหามาก เนื่องจากความชื้นแฉะของอากาศแลอุณหภูมิสูงทำให้มะเขือเทศมีผลผลิตต่ำ และเกิดโรคต่างๆมากมาย ดังนั้นฤดูที่เหมาะสมในการปลูกมะเขือเทศคือ ฤดูหนาว ซึ่งจะทำให้มะเขือเทศแข็งแรงและติดผลดกมาก มะเขือเทศแต่ละพันธุ์มีอายุการเก็บเกี่ยวไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปแล้วจะเก็ยเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 60-75 วัน การเก็บมะเขือเทศสามารถทยอยเก็บได้ถึง 30 วัน

มะเขือเทศที่ใช้ปลูกในบ้านเราแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
- พันธุ์สำหรับปลูกขายตลาด คือพันธุ์ผลโต มีลักษณะโตกลมเหมือนผลแอปเปิ้ล สีผลเขียวสุกแดง เนื้อหนาแข็ง เปลือกไม่เหนียว และพันธุ์ผลเล็ก มะเขือเทศพันธุ์นี้มีผลขนาดเล็ก สีผลชมพู หรือสีแดง มีรสชาติเปรี้ยว ไม่ขื่น
- พันธุ์สำหรับส่งโรงงานอุตสาหกรรม เป็นพันธุ์ที่สุกพร้อมกันเป็นส่วนใหญ่ ผลสุกมีสีแดงจัด เนื้อมาก น้ำน้อย ปริมาณกรดสูง เปลือกหนา และเหนียว เก็บไว้ได้นานไม่เน่าเสีย

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐