พืชผัก > ผักกาดขาว


ผักกาดขาว
Chinese Cabbage
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brassica pekinensis Lour

ผักกาดขาว มีเรียกกันหลายชื่อ แปะฉ่าย ผักกาดขาวปลี แปะฉ่ายลุ้ย ปลูกกันมากที่ประเทศจีนตอนใต้ ใต้หวัน และประเทศไทย ผักกาดขาวเป็นที่นิยมมากชนิดหนึ่ง โดยรับประทานส่วนของใบ ใบสามารถรับประทานเป็นผักสด และนำไปประกอบอาหารได้อีกมากมาย

ลักษณะโดยทั่วไป
ผักกาดขาวปลีเป็นผักที่มีอายุปีเดียว ผักกาดขาวขึ้นได้ในดินเกือบทุกประเภท ชอบดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ในดินต้องชื้นตลอดฤดูปลูก ผักกาดขาวปลีต้องการน้ำมากสม่ำเสมอ และควรพรวนดินบ่อยๆ ในระยะที่เริ่มเข้าปลี ในประเทศไทยสามารถปลูกได้ตลอดปี และปลูกได้ผลดีที่สุดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์

ผักกาดขาวที่นิยมปลุกมี 3 ชนิดคือ
1.พันธุ์เข้าปลียาว มีลักษณะสูง รูปไข่ เช่นพันธุ์ ผักกาดโสภณ ผักกาดขาวปลีฝรั่ง
2.พันธุ์เข้าปลีกลมแน่น ลักษณะทรงสั้น อ้วนกลมกว่า
3.พันธุ์เข้าปลีหลวมหรือไม่ห่อปลี ใช้ปลูกอยู่ทั่วไปในบ้านเรา เช่น ผักกาดขาวใหญ่ ผักกาดขาวธรรมดา เหมาะสำหรับปลูกในเขตที่ฝนตกชุก

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐