พืชผัก > ผักชี


ผักชี
Coriander
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coraindrum sativa Linn

ผักชี เราสามารถนำมาใช้ได้ทุกส่วน ตั้งแต่ส่วนของ ใบ ก้าน ราก นิยมนำมาบริโภคเป็นผักสด และใช้เป็นส่วนประกอบอาหารได้หลายชนิด และยังช่วยทำให้อาหารมีกลิ่นหอม รสชาติดี

ลักษณะโดยทั่วไป
ผักชี สามารถปลูกได้กับดินแทบทุกชนิด ชอบดินร่วน มีการระบายน้ำดี ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในดินมีความชื้นพอสมควร ผักชีเป็นพืชสมุนไพรล้มลุก มีอายุสั้นประมาณ 40-60 วัน ใบ ก้านใบ ลำต้น ดอก มีกลิ่นหอม ทุกส่วนของผักชีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด ดังนั้นก่อนถอนผักชีควรรดน้ำให้ดินชุ่มชื้นก่อนเพื่อสะดวกในการถอน ควรถอนด้วยมือเพื่อที่จะได้ติดทั้งต้นและราก

ผักชีที่ปลูกกันแพร่หลายในประเทศไทยมี 2 ชนิดคือ
1.พันธุ์พื้นเมือง มีลักษณะใบบาง ต้นเล็ก เมล็ดเล็ก ออกดอกเร็ว อายุสั้น มีกลิ่นหอมมากจนฉุน
2.พันธุ์อาฟริกา มีลักษณะใบใหญ่หนา ต้นใหญ่ กลิ่นหอมเล็กน้อย อายุยาวนานกว่าพันธุ์พื้นเมือง

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐