พืชผัก > กะเพรา


กะเพรา
Sacred basil
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum sanctum Linn

กะเพราเป็นพืชที่บริโภคใบสด ใบอ่อนนำไปประกอบหารได้หลายชนิด คุณสมบัติเพื่อดับกลิ่นควาและช่วยให้อาหารมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้น นอกจากนั้นกะเพรายังเป็นสมุนไพรใช้รักษาโรคได้ ที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ปลูกกันมานานแล้ว โดยเฉพาะประเทศไทย เป็นต้น ใบกะเพราเมื่อใช้มีดคมตัดกิ่งที่แก่ออกเล็กน้อย ไม่ช้ากะเพราก็จะแตกกิ่งก้านใหม่ขึ้นมามากมายเหมือนเดิม

ลักษณะโดยทั่วไป
กะเพราะเป็นผักพุ่มเตี้ย มีอายุยืนนานมีความสูงประมาณ 75 เซนติเมตรลำต้นและใบ มีขนเล็กน้อย กะเพราสามารถปลูกได้ในดินทุกชนิด ทุกฤดูกาล กะเพราในประเทศไทยมี 2 ชนิดที่ปลูกกันมาก คือ กะเพราแดง และกะเพราขาว

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐