พืชผัก > กะหล่ำปลี


กะหล่ำปลี
Cabbage
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brassica Oleracea Capitata Linn

กระหล่ำปลีแต่เดิมเป็นพืชในเขตเมดิเตอเรเนียนแถวยุโรป และได้แพร่มาที่ประเทศไทย เมื่อก่อนกระหล่ำปลีปลูกได้ดีเฉพาะฤดูหนาวของทางภาคเหนือและอีสานเท่านั้น ต่อมาได้มีพันธุ์ทนร้อนเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย ปัจจุบันเราสามารถปลูกกระหล่ำปลีได้ทุกฤดูกาล

ลักษณะโดยทั่วไป
กระหล่ำปลีสามารถขึ้นได้ดีกับดินแทบทุกชนิด แต่ชอบดินร่วนโปร่ง และชอบแดดเต็มที่ตลอดทั้งวัน กระหล่ำปลีเป็นผักที่ปลูกได้ผลดีในช่วงของเดือน ตุลาคม-มกราคม ถ้านอกเหนือจากนี้ก็เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ การเก็บเกี่ยวกระหล่ำปลีในแต่ละพันธุ์จะไม่เหมือนกัน พันธุ์เบาที่นิยมปลูกในบ้านเราอายุประมาณ 50-60 วัน พันธุ์หนักจะมีอายุถึง 120 วัน

กระหล่ำปลีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1.กระหล่ำปลีธรรมดา (Courmon Cabbage) เป็นที่นิยมปลูกและบริโภคกันมาก ลักษณะหัวกลมหลายแบบ กลมหัวแหลมเป็นรูปหัวใจและกลมแบนราบ มีสีเขียวจนถึงเขียวอ่อน ทนความร้อน อายุการเก็บเกี่ยวสั้น
2.กระหล่ำปลีแดง (Red Cabbage) ลักษณะหัวค่อนข้างกลม มีสีแดงทับทิม มีอายุการเก็บเกี่ยวปานกลางและนาน ต้องการอากาศหนาวเย็นพอสมควร
3.กระหล่ำปลีใบย่น (Savoy Cabbage) มีลักษณะ ผิวใบหยิกย่นเป็นคลื่นมาก ปลูกในที่มีอากาศหนาวเย็นมาก

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐