พืชผัก > โหระพา


โหระพา
Sweet basil
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum basilicum Linn

โหระพาเป็นพืชที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เป็นต้น โหระพาเป็นพืชที่บริโภคเป็นผักสด และใช้ประกอบอาหารอื่นๆได้มากมาย ทำให้อาหารมีกลิ่นหอมน่ารับประทานยิ่งขึ้น

ลักษณะโดยทั่วไป
โหระพา เป็นพืชล้มลุก อายุสั้น มีความสูงไม่เกิน 60 เซนติเมตร ใบสีเขียว ก้านใบและลำต้นสีม่วงแดง ใบมีกลิ่นหอม

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐