พืชผัก > ผักกะเฉด


ผักกะเฉด
Water cress
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Neptumia oleracea Lour. FL.

ผักกะเฉดเป็นพืชคลุมดินมีเถาเลื้อย มีถิ่นกำเนิดแถวเอเชียแถบร้อน เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศไทยและมาเลเซีย ผักกะเฉดสามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งในน้ำ และบนบก ผักที่เจริญเติบโตในน้ำจะประกอบไปด้วย"นม"(Aerenchyme) ทำหน้าที่เป็นทุ่นพยุงเถาให้ลอยน้ำได้ และมีรากเกิดตามข้อที่ทอดในน้ำ หรือที่เรียกว่า "หนวด"

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐