พืชผัก > หอมแบ่ง


หอมแบ่ง
Multiply Onion
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aliurmcepa var aggregatum

มีเรียกหลายชื่อ เช่น ต้นหอม เป็นต้น

ลักษณะโดยทั่วไป
หอมแบ่งเป็นผักที่บริโภคส่วนของลำต้นและใบ มีลักษณะเกิดเป็นหัวและแตกกอ คล้ายหอมแดง แต่ส่วนของหัวค่อนข้างเล็กและลีบมีสีขาว หอมแบ่งมีถิ่นกำเนิดที่เอเชีย สามารถขึ้นในดินแทบทุกประเภท แต่ชอบดินร่วน ชอบอากาศชุ่มชื้น ได้แสงแดดเต็มที่ตลอดวัน ชอบอากาศเย็น หอมแบ่งเก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 40-50 วัน ควรเลือกเก็บหอมที่โตเต็มที่แตกกอใหม่ มีสีเขียวสด หอมแบ่งที่ปลูกนิยมปลูกกันเป็นพันธุ์ที่สั่งมาจากประเทศไต้หวัน ซึ่งให้ผลผลิตสูงแตกกอดี การเก็บพันธุ์ใช้เองเกษตรกรไม่นิยม เพราะว่าจะให้ผลผลิตต่ำกว่าเดิม

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐