พืชผัก > ผักคะน้า


ผักคะน้า
Chinese Kale
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brassica alboglabra Bailey

เป็นผักที่นิยมบริโภคกันเป็นอย่างแพร่หลาย ผักคะน้าเป็นผักที่ปลูกเพื่อบริโภคส่วนของใบและลำต้น ปลูกกันมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน จีน และไทย เป็นต้น

ลักษณะโดยทั่วไป
ผักคะน้าสามารถปลูกได้ตลอดปี ช่วงเวลาที่ปลูกได้ผลดีที่สุดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม - เมษายน ปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิดที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง คะน้าในบ้านเรามีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 45-55 วัน คะน้าจะโตเต็มที่ และยังได้คะน้าอ่อนหรือที่เรียกว่ายอดคะน้า ซึ่งได้จากการถอนแยกขณะที่มีอายุประมาณ 30 วัน

พันธุ์ที่นิยมปลูกกัน แบ่งออกเป็น 3 พันธุ์คือ
1.พันธุ์ใบกลม ลักษณะใบกว้างปล้องสั้น ปลายใบมน ผิวใบเป็นคลื่นเล็กน้อย
2.พันธุ์ใบแหลม ลักษระใบแคบกว่า ปลายใบแหลมข้อห่าง ใบผิวเรียบ
3.พันธุ์ก้าน ลักษระเหมือนคะน้าใบแหลม แต่ใบมีน้อยกว่าปล้องยาว

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐