พืชผัก > กระชาย


กระชาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gastrochilus pandurata Ridl.
กระชายเป็นพืชที่กินผล ใช้ประกอบอารหารได้หลายชนิด มีชื่อเรียกต่างกันออกไป ภาคเหนือเรียกกะแอน อิสานเรียกขิงแดง หรือขิงทราย กรุงเทพฯเรียกว่านพระอาทิตย์ มีถิ่นกำเนิดแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ลักษณะโดยทั่วไป
กระชายเป็นพืชล้มลุกมีกลิ่นฉุน เป็นสมุนไพรและเครื่องเทศประกอบอาหาร กระชายแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ กระชายเหลือง กระชายดำและกระชายแดง ที่นิยมนำมาบริโภคส่วนมากเป็นกระชายเหลือง กระชายจะมีรสเผ็ดร้อน แต่ไม่มาก

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐