พืชผัก > กะหล่ำดอก


กะหล่ำดอก
Cruliflower
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brassica oleracea var. botrytis Linn.

กะหล่ำดอก เป็นพืชที่นิยมบริโภคส่วนของลำต้นที่คล้ายดอก มีลักษณะเป็นดอกตูมใหญ่สีขาวครีม ดอกกะหล่ำแต่เดิมนั้นต้องปลูกในฤดูหนาว ยิ่งอากาศหนาวมากๆยิ่งดีแต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาค้นคว้าได้กะหล่ำดอกพันธุ์ใหม่ขึ้นมา ที่สามารถปลูกได้ในฤดูร้อนและ ฤดูฝนที่มีอากาศในกลางคืนเย็นพอสมควร และยิ่งถ้าปลูกในฤดูหนาวจะได้ผลดีมาก

ลักษณะโดยทั่วไป
กะหล่ำดอกสามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด แต่ชอบดินร่วนปนทราย พันธุ์เบาที่นิยมปลูกในบ้านเราอายุการนเก็บเกี่ยวประมาณ 60 วัน หลังจากย้ายกล้า ถ้าจะปลูกพันธุ์หนักต้องใช้เวลาถึง 90 วัน หรือมากกว่านี้เล็กน้อย
การเก็บเกี่ยว ควรเก็บเมื่อดอกกะหล่ำยังดอกอ่อน โตเต็มที่จะมีลักษณะเป็นสีครีมหน้าดอกเรียบ กะหล่ำดอกใช้พันธุ์ ที่เป็นพันธุ์เบา ปลูกกันได้ตลอดปี ปัจจุบันมีเมล็ดพันธุ์ขายทั่วไป

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐