พืชผัก > ตะไคร้


ตะไคร้
Lemon grass
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cymbopogon citratus (DC.) Staph.

ตะไคร้เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชีย ปลูกกันมากในประเทศอินเดีย พม่า มาเลเซีย อนโดนีเซีย และประเทศไทย ตะไคร้เป็นพืชที่สามารถนำส่วนต้นหัวไปประกอบอาหารได้หลายชนิด และยังเป็นสมุนไพรอีกด้วย

ลักษณะโดยทั่วไป
ตะไคร้แบ่งออกเป็น 6 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้กอ ตะไคร้ต้น ตะไคร้หางนาค ตะไคร้น้ำ ตะไคร้หางสิงห์ ตะไคร้หอม เป็นพืชตระกูลหญ้า ตะไคร้เป็นพืชที่เจริญเติบโตง่ายจะมีทรงพุ่มสูงถึง 1 เมตร มีลำต้นที่แท้จริงประมาณ 4-7 เซนติเมตร ลำของต้นจะถูกห่อหุ้มไปด้วยกาบใบโดยรอบ ใบยาวแคบเส้นใบขนานกับก้านใบ ใบของตะไคร้อุดมไปด้วยน้ำมันหอมระเหย เมื่อตะไคร้เจริญเติบโตได้เต็มที่แล้ว ต้องทำการถอน ก่อนถอนควรให้น้ำเพื่อให้ดินนุ่มและชุ่มชื้นถอนได้ง่าย ที่นิยมนำมาปลูกเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกกันต่อๆไป

 


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐