พืชผัก > แคบ้าน


แคบ้าน
Sesban
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sesbania grandiflora(L.)Poir
แคบ้านเป็นพืชตะกูลถั่ว เป็นพืชที่กิน ยอดอ่อน ใบอ่อน ดอกอ่อน ใช้ประกอบอาหารได้หลายชนิด นิยมรับประทานหลายประเทศเช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย และไทย

ลักษณะโดยทั่วไป
แคบ้านปลูกง่ายกับดินเกือบทุกชนิด และชอบดินที่ชุ่มชื้นมาก เกิดเป็นกลุ่มตามป่าละเมาะ ใบอ่อนออกฤดูฝน ดอกอ่อนเกิดต้นฤดูหนาว ต้นสูงประมาณ 2 เมตร ยอดแคมีสารอาหารมากมากมายเช่น ฟอสฟอรัส เหล็ก โปรตีน วิตามินซี เป็นต้น

คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐