การดำรงชีวิตของพืช

พืชจะดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้คือ น้ำ อากาศ แสงแดด และอาหาร (ปุ๋ย) พืชไม่สามารถ กินอาหารในลักษณะ เดียวกับคนหรือสัตว์ได้ ต้องอาศัยน้ำเพื่อมาละลายสารอาหารเหล่านั้น เสียก่อน แล้วจึงดูดซับเข้าไป ดังนั้นน้ำจึงมีส่วน ที่มีความสำคัญในการเจริญเติบโตของพืช พืชนั้นมีความ แตกต่างกันออกไปคือ พืชบางชนิดเติบโตในดินได้เป็นอย่างดี และบางชนิด เกิดในน้ำได้ และบางชนิดไม่ต้องอยู่ในดิน หรือในน้ำ พืชแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
 
1. พืชบก หมายถึง พืชที่สามารถปลูกได้บนดินเป็นอย่างดี จะมีลำต้นราก ใบ พืชบกสามารแยกออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
 
  • พืชยืนต้น

  • คือ พืชที่มีลำต้น กิ่งก้านที่แข็งแรงมีอายุนานหลายปี บางชนิดอยู่ได้นาน เป็นร้อยปีก็มี พืชชนิดนี้มีรากแก้วที่แข็งแรง พืชยืนต้นบางชนิดเราสามารถเก็บผลมารับประทานได้ เช่น มะม่วง ทุเรียน เงาะ ขนุน ลำใย เป็นต้น
  • พืชล้มลุก

  • พืชล้มลุก คือ พืชที่มีอายุสั้น ส่วนมากพืชชนิดนี้ให้ผลแล้วครั้งหนึ่งก็จะตาย ได้แก่ พืชไร่ พืชสวนต่างๆ ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วต่างๆ ตะไคร้ เป็นต้น
2. พืชน้ำ หมายถึงพืชที่เจริญเติบโตในน้ำได้เป็นอย่างดี โดยอาศัยน้ำเป็นส่วนใหญ่ มีลำต้น ใบ และราก ส่วนมากเป็นพืชอายุสั้น มักลอยอยู่ตามผิวน้ำ พืชน้ำบางชนิดสามารถนำมาเป็นอาหารได้ คือ ผักกะเฉด ผักบุ้ง เป็นต้น พืชน้ำบางชนิดที่ไม่นิยม ปลูก และยังเป็นอุปสรรค์ในการสัญจรไปมาทางน้ำ คือ ผักตบชวา เป็นต้น
 


ผักชี
Coriander


ผักคะน้า
Chinese Kale


ผักบุ้งจีน
Water Convolvulus


มะระ
Bitter Gould


โหระพา
Sweet basil


กะหล่ำปลี
Cabbage


มะเขือเทศ
Tomato


พริกชี้ฟ้า
Long
cayenne
pepper


ขมิ้นชันแคบ้าน
Sesban


ตะไคร้
Lemon grass


กุยช่าย
Chinese chive


กะหล่ำดอก
Cruliflower


กระชายชะพลูหอมแบ่ง
Multiply Onion


ผักกะเฉด
Water cress


กะเพรา
Sacred basil


ผักกาดขาว
Chinese Cabbage


ผักกาดหอม
Lettuce

1 | 2 |

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐