โต๊ะหมู่บูชา
ศิลปะการจัดวางเครื่องสักการะบูชาในพีธีกรรมต่าง ๆ ตามคติความเชื่อ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแบบพุทธ ๆ

จัดโต๊ะหมู่ 4 ถวายเครื่องราชสักการะ
(ในวโรกาสรับเสด็จ เสด็จพระราชดำเนิน)

         โต๊ะบนสุดวางพานพุ่มประดิษฐ์ พระนามาภิไธยย่อ โต๊ะตัวรองวางพานพุ่ม 2 พาน และโต๊ะตัวล่างสุดวางกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ

จัดโต๊ะหมู่ 7 ถวายเครื่องราชสักการะ
(เฉลิมพระเกียรติ)
             
     ในวโรกาสต่างๆ โต๊ะตัวบนสุดวางพานพุ่มประดิษฐาน พระบรมมฉายาลักษณ์ โต๊ะตัวรองตรงกลางและด้านข้างวางพานพุ่ม ส่วนตัวล่างสุด ด้านหน้าวางกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ
จัดโต๊ะหมู่ 9 ถวายเครื่องราชสักการะ
(เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสมหามงคลสมัยต่างๆ)
             
วางพานพุ่มประดิษฐ์และ พระบรมฉายาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โต๊ะตัวกลางบนสุด วางพานพุ่มที่โต๊ะตัวรองด้านข้าง 3 พาน และวางพานพุ่มที่โต๊ะตัวรองตรงกลางอีก 1 พาน ส่วนตัวล่างสุดวางกระทง ดอกไม้ ธูปเทียนแพ วางแจกันดอกไม้ที่โต๊ะตัวบนด้านข้างหลังพานพุ่มอีกข้างละ 2 แจกัน

จัดโต๊ะหมู่ 9 ถวายเครื่องราชสักการะ
(ในวโรกาสรับเสด็จพระราชดำเนิน)
                  
โต๊ะตัวบนสุดวางพานพุ่ม ประดิษฐานพระนามาภิไธยย่อ และวางพานพุ่มที่โต๊ะตัวรองด้านข้างและตรงกลาง ส่วนตัวล่างสุดตรงกลางวางกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ และโต๊ะตัวบนด้านข้างหลังพานพุ่ม วางแจกันดอกไม้ข้างละ 2 แจกัน
โต๊ะหมู่บูชาพระหมู่ 7
              ใช้สำหรับเป็นพระประธานในงานพิธีรัฐพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ประดิษฐานพระพุทธรูปที่โต๊ะตัวบนสุด วางพานพุ่มที่โต๊ะตัวรอง ด้านข้างๆละ 2 พาน และโต๊ะตัวรองตรงกลางอีก 1 พาน วางจแกันดอกไม้ที่โต๊ะด้านข้างตัวสูงหลังพานพุ่มอีกข้างละ 1 แจกัน โต๊ะตัวล่างสุด วางกระถางธูป และเชิงเทียน

โต๊ะหมู่บูชาพระหมู่ 7 (เต็มรูป)
                   
ใช้สำหรับจัดเป็นพระประธาน ในศาสนพิธีสงฆ์ ที่เป็นทางการ เช่น พระอุโบสถศาลาการเปรียญ วิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปที่โต๊ะตัวบนสุด วางพานพุ่มดอกไม้ที่โต๊ะตัวรองตรงกลาง และทั้ง 2 ข้าง วางแจกันดอกไม้ที่โต๊ะตัวบนสุดด้านข้างอีก 1 คู่ ตัวล่างสุดด้านหน้าวางกระถางธูป เชิงเทียน ตกแต่งด้วยเชิงเทียน ที่มุมโต๊ะทุกตัวที่วางพานพุ่ม

1 | 2 |


 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐