ฟังเพลงไทย > ฟังเพลงไทย

สำหรับเปิดฟังกันเดี๋ยวนี้นะจ๊ะ..

๑. ฟังเพลงเขมรพายเรือ
๒. ฟังเพลงทยอยญวน 2 ชั้น
๓. ฟังเพลงเต่าเห่
๔. รำฟ้อนเทียน
๕. ฟังเพลงเต้ยโขง
๖. ฟังเพลงระบำฟ้อนชมเดือน
๗. ฟังเพลงวันแห่งความรัก'41
๘. ฟังเพลงวันเด็ก
๙. ฟังเพลงจีนใจ๋ยอ
๑๐. ฟังเพลงบุษบากำสรวล
๑๑. ฟังเพลงชมแสงทอง
๑๒. ฟังเพลงลิงกับเสือ
๑๓. ฟังเพลงค้างคาวกินกล้วย
๑๔. ฟังเพลงคางคกปากสระ
๑๕. ฟังเพลงเขมรเป่าใบไม้
๑๖. ฟังเพลงเขมรไล่ควาย
๑๗. สุขสันต์วันสงกรานต์
๑๘. ฟังเพลงลาวดวงเดือน(ลาวดำเนินเกวียน)
๑๙. ฟังเพลงช่อมาลี ยวนย่าเหล
๒๐. ฟังเพลงกราวกีฬา
๒๑. ฟังเพลงพม่ารำขวาน
๒๒. ฟังเพลงพม่าเขว

 


อ้างอิง,คัดลอก
ไทยคิด. [Online] Available : http://www.thaikids.com. 2006.

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐