ศิลปะ
สนุกกับการพับกระดาษ
สนุกการพับกระดาษกันค่ะ ปิดเทอมแล้ว ว่างๆ มานั่งพับกระดาษเป็นรูปต่างๆ กันดีกว่าค่ะ หรือจะพับน้องหมีแพนด้าตัวจ้อยกันดี มีให้เลือกพับอีกมากเลยค่ะ ลองเข้าไปเลือกพับกันดีกว่าค่ะ...

เครื่องแขวนไทย
เรียงร้อยหัตถศิลป์ สร้างสรรค์งานสวย ดื่มด่ำความเป็นไทย ที่นับวันจะหมดไป

บ้านเชียง
บ้านเชียง เศษซากชีวิตสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ร่องรอยทางวัฒนธรรม แหล่งโบราณคดีบนผืนแผ่นดินไทย ที่หลงเหลือจากการปล้นอดีต
สถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์
อลังการแห่งสถาปัตยกรรมไทย และการผสมผสานด้านศิลปกรรม
โต๊ะหมู่บูชา
ศิลปะการจัดวางเครื่องสักการะบูชา ในพีธีกรรมต่างๆ ตามคติความเชื่อ และเพื่อความเป็นสิริมงคล แบบพุทธๆ
เรื่องอื่น ๆ
  ดนตรี - นาฏศิลป์
เพลงพระราชนิพนธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงแต่งานเป็นกิจวัตรหลัก เป็นที่น่าพิศวงยิ่งนัก แม้พระองค์จะทรงมีภารกิจต่างๆ มากมาย แต่พระองค์ก็ยังทรงมีเวลาสร้างสรรค์พระราชนิพนธ์ทางดนตรี ที่มีความไพเราะไว้มาก ซึ่งยังติดตรึงใจปวงชนชาวไทยตลอดมา

ทิพยสุคนธ์ดนตรีไทย
ร่ายลำนำ โดย : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ฟังเพลงไทย
เรียงร้อยหัตถศิลป์ สร้างสรรค์งานสวย ดื่มด่ำความเป็นไทย ที่นับวันจะหมดไป

การไหว้ครูของนักดนตรีไทย
เหตุใดก่อนที่จะบรรเลงดนตรีนักดนตรีไทยจึงต้องยกมือไหว้ทุกครั้ง เขาไหว้ใคร..และ ไหว้ทำไม.. จะเหมือนกับการไหว้พระหรือเปล่า..
ระนาดเอก
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีของไทยชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั่วไป โดยถือกันว่าเป็นเครื่องดนตรีชิ้นสำคัญในวงดนตรีที่เรียกว่าปี่พาทย์ เครื่องดนตรีนั้นคือ ระนาดเอก
เรื่องอื่น ๆ
 

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐