มาตราฐานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

CE เป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่จะแสดงว่า เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ ได้ผ่านมาตราฐาน EMC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สินค้าที่ประทับตรา CE จะมั่นใจได้ว่า จะไม่ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปนอกตัวมัน และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอกก็จะไม่มีผลกับตัวมันเช่นเดียวกัน

EMC (Electro Magnetic Compatibility) เป็นข้อกำหนดที่กลุ่มประเทศประชาคมยุโรป(EU) และเขตการค้าเสรียุโรป (EFTA) ได้ร่วมกันตั้งเป็นมาตราฐานขึ้น และเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่จะต้องสามารถทำงานอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันได้ โดยไม่ส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถึงกันและกันจนไม่อาจทำงานได้ สำหรับสถาบันที่จะทดสอบมาตราฐานนี้ จะเรียกว่า Competent Body เช่น DEMKO ประเทศเดนมาร์ก

MPC ย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้ เป็นระดับของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ปัจจุบันไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจกับมาตราฐาน MPC กันแล้ว

FCC เป็นมาตราฐานเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สินค้าใดได้รับมาตราฐานนี้ แสดงว่า สินค้าตัวนั้นจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมานอกตัวของมันน้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้ โดยเอกสาร FCC ที่ออกมา จะมีระบุความถี่ที่ได้ทำการตรวจสอบแล้วไว้ด้วย แต่ไม่รับรองความถี่อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ที่เป็น PIII450 อาจจะได้รับมาตราฐาน FCC ที่ 100 MHz แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ปล่อยความถี่ 66 MHz ออกมา ถ้าเราเปิดฝาเครื่องดู จะเห็นที่ตัวถังด้านในจะมีแผ่นเหล็กเป็นซี่ๆไว้ดักคลื่นไฟฟ้า เป็นต้น

ISO เป็นมาตราฐานที่ออกให้โรงงานที่เป็นผู้ผลิต(ไม่ใช่ออกให้สินค้า) โรงงานใดได้รับมาตราฐานนี้ แสดงว่า มีกระบวนการทำงานที่แน่นอน สามารถตรวจสอบได้ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นโรงงานดีเสมอไป

UL เป็นมาตราฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย สินค้าใดได้รับมาตราฐานนี้ แสดงว่า มีความปลอดภัยในด้านกระแสไฟฟ้าอยู่ในค่าที่สามารถยอมรับได้ โดยส่วนใหญ่ จะออกให้กับสินค้าที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าสลับ ที่เราสนใจ น่าจะอยู่ที่ 220V ตามมาตรฐานการไฟฟ้า โดยเราจะมั่นใจได้ว่า สินค้าตัวนั้น มีระบบไฟที่ดีพอ ถ้าเราต่อกราวน์ดีๆ จะไม่โดนไฟฟ้าดูด สินค้าอิเล็คทรอนิคส์ทุกชิ้นที่จะส่งเข้าไปขายในประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องได้รับมาตราฐานตัวนี้

 

คัดลอก, อ้างอิง
www.sanambin.com