ความรู้เรื่อง Floppy Disk

ลักษณะทั่วไป

     ขนาดโดยทั่วไปของ Disks คือ 8 นิ้ว, 5.25 นิ้ว และ 3.5 นิ้ว ตัว Disk ถูกทำจาก Mylar และฉาบ ด้วยสารแม่เหล็ก เมื่อ Disk ถูกใส่ใน Drive Unit ใน Spindle Clamps ที่อยู่ส่วนกลางของช่องว่างจะถูกหมุน ด้วยความเร็วคงที่ อาจจะ 300 หรือ 360 รอบต่อนาที ข้อมูลจะถูกเก็บบน Disk ใน Circular Tracks

     หัวอ่าน/เขียน จะติดต่อกับ Disk ผ่านทาง Racetrack-Shaped Slot เพื่ออ่านหรือเขียนลงไปบน Disk ในการเขียน กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านไปที่ขดลวดในหัวอ่าน และจะสร้างฟลักซ์แม่เหล็กในแกนเหล็ก ของหัวอ่าน/เขียน ช่องว่างในแกนเหล็กจะยอมให้ฟลักซ์แม่เหล็กไหลผ่านออกมา และทำให้สารแม่เหล็ก บน Disk เป็นแม่เหล็กขึ้น พื้นที่บน Disk ถูกทำให้เป็นแม่เหล็กโดยเป็นอนุภาคที่มีทิศทางและคงสถานะ แม่เหล็กไว้ ขั้วของพื้นที่ที่ทำเป็นแม่เหล็กจะพิจารณาโดยใช้ทิศทางการไหลของกระแสผ่านขดลวด

     ข้อมูลก็สามารถอ่านจาก Disk ด้วยหัวอ่าน/เขียนเช่นเดียวกัน โดยเมื่อขั้วของแม่เหล็กเปลี่ยนเพราะ Track ผ่านไปบนช่องว่างในหัวอ่าน/เขียน ศักย์ไฟฟ้าเล็ก ๆ เป็น มิลลิโวลต์ จะถูกเหนี่ยวนำในขดลวด Amplifier และ Comparator ถูกใช้เป็นตัวเปลี่ยนสัญญาณเล็ก ๆ เป็นระดับ Logic มาตราฐาน ร่อง Write-Protect ในซอง Floppy Disk สามารถใช้ป้องกันการเก็บข้อมูลจากการเขียนทับเหมือนกับ Knock-Out Plastic บนตลับเทปคลาสเซ็ท LED และ Phototransistor สามารถชี้ว่าร่องนี้มีหรือไม่ และ จะเขียนเมื่อพบว่ามีร่องนี้อยู่ Index Hole ที่เจาะบนแผ่น Disk จะชี้จุดเริ่มของ Record Tracks จะใช้ LED และ Phototransistor ในการตรวจสอบหา Index Hole

 

คัดลอก, อ้างอิง
www.sanambin.com