ความรู้เรื่อง Network Topology

NETWORK TOPOLOGY มีหลายแบบคือ
1. แบบ STAR
2. แบบ RING
3. แบบ BUS
4. แบบ TREE
5. แบบ DUAL RING
6. แบบ STAR SHAPE RING
7. แบบ STAR SHAPE HUB
8. แบบ MESH หรือ FULLY MESH
9. แบบ HIERACHICAL STAR

1.แบบ STAR : ลักษณะนี้เป็นการเชื่อมต่อ มีคอมพิวเตอร์ หรือ HOST เป็นศูนย์กลางในระบบ CENTRALIZED เครื่องที่อยู่ราบรอบคือ TERMINAL สำหรับระบบ LAN ตัวที่เป็นศูนย์กลางนั่นคือ WIRING CONCENTRATOR หรือ HUB

2.แบบ RING : เป็นลักษณะการเชื่อมต่อแบบ LOOP มีใช้ในระบบ LAN TOKEN RING อย่างไรก็ดี ในระบบ WAN การเชื่อมต่อ ROUTER ระหว่าง NETWORK ต่างๆ ก็สามารถเชื่อมต่อในลักษณะนี้ได้เช่นกัน

3.แบบ BUS : สำหรับระบบ LAN เราเรียกว่าเป็นระบบ ETHERNET สำหรับระบบ MAINFRAME ENVIRONMENT เราเรียกระบบ MULTI - DROP

4.แบบ TREE : ระบบ TREE นี้บางครั้งมีลักษณะการเชื่อมต่อแบบ MULTI-POINT MULTI-DROP

5.แบบ DUAL RING : มีใช้ในระบบ FDDI โดยที่ RING ทั้งสอง สามารถทำงานร่วมกันได้ หากมี RING ใด RING หนึ่ง FAIL ก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้

6.แบบ STAR SHAPE BUS : เป็นแบบที่เราใช้อยู่ในระบบ ETHERNET 10BASE-T

7.แบบ STAR SHAPE RING : เป็นแบบที่เราใช้อยู่ในระบบ TOKEN RING

8.แบบ MESH : ลักษณะการเชื่อมต่อแบบ MESH นี้ ปกติจะใช้ใน WIDE AREA NETWORK ลักษณะการเชื่อมต่อแบบนี้ ได้แก่ การต่อ ROUTER หรือการเชื่อมต่อแบบ PACKET SWITCHING X.25

9.แบบ HIERACHICAL STAR : เป็นลักษณะการเชื่อมต่อแบบ HUB ซ้อน HUB ในระบบ LAN

 

คัดลอก, อ้างอิง
www.sanambin.com