การติดตั้ง CPU และ ชุด Heatsink ของ AMD

วิธีการติดตั้ง CPU ที่ถูกต้อง


1. ยกแขนล็อกที่อยู่ในซ็อกเก็ต โดยการปลดตัวล็อคแล้วยกขึ้น
2. วางโปรเซสเซอร์ลงในซ็อกเก็ต โดยสังเกตที่มุมสามเหลี่ยม ของซ็อกเก็ต ให้อยู่ใกล้กับแขนล็อก
3. เมื่อติดตั้ง เอเอ็มดี โปรเซสเตอร์ เรียบร้อยแล้วให้กดแขนล็อก ลงมายังตำแหน่งเดิม
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ลูกยางที่อยู่บนโปรเซสเซอร์ทั้ง 4 ลูก มีครบถ้วน ดังเห็นได้ ตามรูป
5. หลังจากนั้นให้ติดตั้งพัดลมระบายความร้อน

หมายเหตุ ขั้นตอนทั้งหมด จะต้องไม่มีการเปิดกระแสไฟฟ้า เข้าอุปกรณ์ จนกว่าจะติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

วิธีการติดตั้งพัดลมระบายความร้อนอย่างถูกต้อง

ให้ลอกแถบแผ่นพลาสติกที่อยู่ด้านล่างของ ฮีตซิ้งค์ ออก ซึ่ง จะเหลือแถบช่วยระบายความร้อน ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นส่วนส่ง ถ่ายผ่านความร้อนจากโปรเซสเซอร์ มายัง ฮีตซิ้งค์ เพื่อช่วย ในการระบายความร้อน

* หากติดตั้งโดยไม่ได้ทำการลอกแถบพลาสติกที่ปกคลุมตัวระบายความร้อน จะทำให้โปรเซสเซอร์ไหม้ได้ในการวางชุดพัดลมระบายความร้อน ให้วางลงบนโปรเซสเซอร์ อย่างเบาๆ ในแนวระนาบโดยให้สังเกตที่ด้านล่างของฮีตซิ้งค์ จะมีรอยชั้นที่ไม่เท่ากัน และขอล็อกจะต้องกดลงไปให้ตรงกับตำแหน่งที่ ฐานของซ็อกเก็ตที่มีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อยึดไว้ โดยจะต้องให้ฮีตซิ้งค์ วางขนานกับโปรเซสเซอร์

เมื่อติดตั้งพัดลมระบบความร้อนอย่างถูกต้องแล้ว จะสังเกตเห็นได้ว่า ฮีตซิ้งค์จะถูกวางลงบนลูกยางทั้งสี่ด้าน อย่างได้ระดับ ดังรูป

นำไขควงปากแบนที่มีขนาดพอเหมาะกับตัวล็อคมาทำการล็อก ตัวล็อกเข้ากับฐานของซ็อกเก็ตอีกข้างหนึ่ง โดยอย่ากดพัดลมระบายความร้อนเนื่องจากจะทำให้โปรเซสเซอร์ เกิดความเสียหายได้

ฮีตซิ้งค์ จะต้องไม่ขึ้นมาทับกับฐานรองซ็อกเก็ต ซึ่งเป็นผลทำให้หน้าสำผัสกับโปรเซสเซอร์ไม่สนิท ทำให้ระบายร้อนไม่ดีเท่าที่ควร

ในการวางฮีตซิ้งค์ ห้ามล็อกตัวล็อกเข้ากับซ็อกเก็ตก่อนที่ฮีตซิ้งค์จะถูกวางให้อยู่ในระนาบเดียวกันกับซ็อกเก็ต เพราะจะทำให้โปรเซสเซอร์เกิดความเสียหายได้

ผู้เรียบเรียง : คุณโอภาส กรรณสูตร
By AMD.COM

 

คัดลอก, อ้างอิง
www.sanambin.com