การแบ่ง Partition และ Format ฮาร์ดดิสก์

การ Format ฮาร์ดดิสก์


หลังการทำ Partition HDD แล้ว จะต้องทำการ Format ฮาร์ดดิสก์ ก่อนที่จะติดตั้ง OS เช่น Windows
โดยในการ Format ฮาร์ดดิสก์ สามารถกำหนดการใช้งานระบบ FAT ได้ 2 รูปแบบคือ
1. ระบบ FAT 16 แนะนำให้ใช้แผ่นบูต DOS 6.22 เหมาะสำหรับการลงโปรแกรม Windows 3.11 , 95 , 98 หรือ Windows NT
2. ระบบ FAT 32 แนะนำให้ใช้แผ่น Startup Windows 98 เหมาะสำหรับการลงโปรแกรม Windows 98, Windows 2000 , Windows ME


3. การ Format ฮาร์ดดิสก์ ให้พาร์ทิชั่นแรกสามารถบูตเครื่องได้ให้ใช้คำสั่ง
C:\>format C:/s/c/u
คำสั่ง /s หมายถึง ให้ติดตั้ง Sysytem Files เพื่อบูตเครื่องได้
คำสั่ง /c หมายถึง การตรวจสอบฮาร์ดดิสก์แบบ Complete เพื่อหาตำแหน่งเนื้อที่ที่เสียหาย (Bad Sector)
คำสั่ง /u หมายถึง ไม่ต้องการกู้สิ่งใดกลับคืนหลังการ Format แล้ว
การ Format ฮาร์ดดิสก์จะมีการถามยืนยันว่า คุณกำลัง Format ฮาร์ดดิสก์ ข้อมูลจะสูญหาย จะทำต่อหรือไม่ ตอบ Y เพื่อทำการ Format
4. หลังจาก Format เสร็จสิ้นแล้วให้ใส่ Volume Label (ชื่อฮาร์ดดิสก์ใส่ได้ 11 ตัวอักษร) ถ้าไม่ต้องการให้ Enter ผ่านไป หลังจาหนั้นสามารถติดตั้ง Windos และ โปรแกรมใช้งาน ตามต้องการต่อไป


การติดตั้ง Windows หลังจาก Format ฮาร์ดดิสก์ นั้น เริ่มจากการทำให้คอมพิวเตอร์ติดต่อกับ Cd-Rom ได้ โดยการใช้แผ่น Startup Windows 98 Boot แล้วเลือกข้อ 1 หรือ Setup Driver ของ Cd-Rom จากแผ่น Driver ของ Cd-Rom ลงในฮาร์ดดิสก์โดยตรง แล้ว Restart เครื่องใหม่เพื่อลง Windows จากแผ่น CD ติดตั้งของ Windows ต่อไป

การคำนวณเนื้อที่ความจุของฮาร์ดดิสก์

สูตรการคำนวณคือ

ความจุฮาร์ดดดิสก์ = จำนวนหัวอ่าน x จำนวนเซ็คเตอร์ในหนึ่งไซลินเดอร์ x จำนวนไบต์ในหนึ่งเซ็คเตอร์ x จำนวนไซลินเดอร์
ความจุในหนึ่งไซลินเดอร์ = จำนวนหัวอ่าน x จำนวนเซ็คเตอร์ในหนึ่งไซลินเดอร์ x จำนวนไบต์ในหนึ่งเซ็คเตอร์

ตัวอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์ที่มีหัวอ่าน 4 หัว มี 615 ไซลินเดอร์ๆละ 17 เซ็คเตอร์ๆละ 0.5 กิโลไบต์(512 ไบต์) จะได้
ความจุฮาร์ดดิสก์ = 4 x 17 x 0.5 x 615 = 20,910 KB หรือ 20 MB
ความจุในหนึ่งไซลินเดอร์ = 4 x 17 x 0.5 = 34 KB

คราวนี้คุณก็สามารถกำหนดขนาดของความจุของแต่ละพาร์ทิชั่นจากการกำหนดจำนวนไซลินเดอร์ได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าให้พาร์ทิชั่นมีจำนวน 200 Cylinders ก็จะมีขนาด 6,800 KB เป็นต้น

สำหรับฮาร์ดดิสก์ของคุณจะมีจำนวนหัวอ่าน, จำนวนไซลินเดอร์, จำนวนเซ็คเตอร์ในหนึ่งไซลินเดอร์ และจำนวนไบต์ในหนึ่งเซ็คเตอร์เป็นเท่าใด ให้ตรวจสอบจากผู้ขาย หรือเอกสารที่แนบมากับฮาร์ดดิสก์

ระบบจัดเก็บไฟล์ในระบบปฏิบัติการต่างๆ

ระบบปฏิบัติการระบบไฟล์ที่สนับสนุน
MS DOS 6.22FAT 16
Windows 3.1FAT 16
Windows 95 และ 95AFAT 16
Windows 95B และ 95CFAT 16 , FAT 32
Windows 98 และ MeFAT 16 , FAT 32
Windows NT4FAT 16 , NTFS (SP4)
Windows 2000FAT 16 , FAT32 , NTFS
Windows XPFAT 32 , NTFS

 

คัดลอก, อ้างอิง
www.sanambin.com