การจัดการฮาร์ดดิสก์ขนาดใหญ่ โดยใช้ Disk Manager

Disk Manager คือ โปรแกรมที่ใช้ในการแบ่ง Partition และ Format Harddisk ที่รวดเร็วกว่าวิธีอื่นๆ ที่ทำให้ Mainboard ซึ่ง BIOS มีข้อจำกัดสามารถใช้งาน Harddisk ได้เต็มความจุ Download Disk Manager ที่นี่

ขั้นตอนการ Down Load โปรแกรม
 •Down Load โปรแกรม Disk Manager โดยคลิกขวาเลือก Save Target AS…

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Disk Manager
หลังจาก Down Load โปรแกรมแล้วเริ่มทำการติดตั้งโปรแกรมดังนี้
 • ดับเบิ้ลคลิกที่ ไฟล์ dmgr956a.exe จะปรากฏหน้าจอ Disk Manager ใส่แผ่น Floppy Disk ที่ Drive: A คลิก OK ก็จะได้แผ่น Disk manager
 • Boot เครื่องเข้าสู่ Bios ตรวจสอบว่า Harddisk ได้ Set เป็น Auto ใน LBA Modes ให้ Enabled ถ้า Bios ของคุณไม่รองรับ Harddisk ขนาดใหญ่ หรือ LBA Modes ให้ Set Harddisk เป็น Primary หรือกำหนดรายละเอียดของ Harddisk เป็น 1024 Cylinders - 16 Heads - 63 Sector /Track
 • Save Bios และ Boot เครื่องด้วย Disk Manager จาก Floppy Diskette
 • กด Enter เมื่อเข้าสู่หน้าจอ Disk Manager
 • ที่ Option Menu เลือก Easy Disk Installation
 • เลือกระบบปฏิบัติที่จะติดตั้งให้ Support กับ ระบบ FAT16 หรือ FAT 32
 • หลังจากนั้นถึงขั้นตอน Final Warnings ซึ่ง Harddisk จะสร้าง Partition และ Format หลังจาก boot ขึ้นมาอีกครั้ง ให้กด Enter
 • หลังจาก Boot เครื่องโดยใช้แผ่น Windows Startup และเริ่มทำตามขั้นตอนการติดตั้ง

หมายเหตุ : Disk Manager Version ปัจจุบันสามารถใช้งาน ATAPI CD-ROM ตอนที่ Boot จากแผ่น Windows Startup ได้เลย

 

คัดลอก, อ้างอิง
www.sanambin.com