การ Ghost ฮาร์ดดิสก์ ตอนที่ 1

การ Ghost ฮาร์ดดิสก์ จะช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้ง Windows และลงโปรแกรมใช้งานได้อย่างมาก โดยการติดตั้ง Windows และลงโปรแกรมตามปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง แต่ถ้าใช้โปรแกรม Ghost จะใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น วิธีการ Ghost นี้ ร้านคอมพิวเตอร์จะใช้กันทั่วไป โดยเราสามารถประยุกต์วิธีการ Ghost นี้ ในการดูแลคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน หรือในร้านอินเตอร์เน็ต แม้แต่เครื่องส่วนตัวของเราเอง

สิ่งแรกที่ต้องทำคือการเตรียมฮาร์ดดิสก์ต้นฉบับ
 • เตรียม OS โปรแกรม , Driver และคอมพิวเตอร์
 • ต้องการใช้ OS อะไร เช่น Dos 6.22 , Windows 3.11 , Windows 95 , Windows 98 , Windows ME , Windows 2000
 • ต้องการโปรแกรมใช้งานอะไรบ้าง เช่น MS Office 97 , MS Office 2000 , McAfee Virus Scan , ACDSee , WinAmp , PowerDVD , Dictionary และอื่นๆตามการใช้งาน
 • ติดตั้ง อุปกรณ์และ Card อะไรบ้าง เช่น Cd-Rom , VGA Card , Sound Card , Modem Card , Lan Card , Printer โดยต้องเตรียม Driver ของอุปกรณ์แต่ละตัวมาด้วย (สำคัญมาก)
 • คอมพิวเตอร์ ที่มีความเร็วและหน่วยความจำสูง โดยติดตั้งเฉพาะ VGA Card เท่านั้น
 • ลงมือติดตั้ง OS ลงโปรแกรมและ Driver
 • ติดตั้ง OS โดยไม่ต้องลง Driver VGA Card (Standard VGA)
 • ลงโปรแกรมใช้งานต่างๆ ตามต้องการ
 • Copy ตัวติดตั้ง OS และ Driver ของอุปกรณ์และ Driver ต่างๆ ลงในฮาร์ดดิสก์

ต่อไปคือการทำสำเนาฮาร์ดดิสก์ด้วยโปรแกรม Norton Ghost
 • ลงมือติดตั้งฮาร์ดดิสก์และเตรียมแผ่น Ghost
 • ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ต้นฉบับเป็น Master และฮาร์ดดิสก์ที่จะทำสำเนาเป็น Slave
 • Set Bios เพื่อ Detect ฮาร์ดดิสก์ และ Set Boot Sequence จาก A ไป C
 • ทำแผ่น Boot (Floppy Disk) โดย Windows แล้ว Copy Ghost ลงแผ่น A
 • ฺBoot เครื่องจากแผ่น A ขึ้นเครื่องหมาย Prompt A:\> พิมพ์ ghost แล้ว Enter


 • Enter เพื่อเข้าเมนูของโปรแกรม


 • เลือกเมนู Local -> Disk -> To Disk แล้ว Enter จะขึ้น หน้าต่าง Popup เมนูของ Local Source Drive ให้เลือก Drive ของฮาร์ดดิสก์ต้นฉบับ แล้ว Enter


 • จะขึ้น หน้าต่าง Popup เมนูของ Local Destination Drive ให้เลือก Drive ของฮาร์ดดิสก์ที่จะทำสำเนา แล้ว Enter


 • จะขึ้น หน้าต่าง Popup เมนูของ Destination Drive Details ถ้าฮาร์ดดิสก์ที่จะทำสำเนาทำการ Partition ไว้ให้ระบุ Partition ที่ต้องการ ถ้าไม่มีให้ Enter


 • จะขึ้น หน้าต่าง Popup เมนูคำถาม Proceed with disk clone ? ให้ Tab ไปที่ปุ่ม Yes แล้ว Enter จะเริ่มการถ่ายข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ต้นฉบับไปฮาร์ดดิสก์ที่จะทำสำเนา


 • รอจนการถ่ายข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ต้นฉบับไปฮาร์ดดิสก์ที่จะทำสำเนาครบ 100% ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที ขึ้นอยู่กับข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ที่จะทำสำเนา


 • เมื่อครบ 100% ให้ Restart Computer แล้วปิดเครื่อง นำฮาร์ดดิสก์ที่ทำสำเนาแล้ว ไปใช้งานในเครื่องใหม่ได้เลย
 • Boot เครื่องใหม่ Detect New Hardware โดยใช้ Driver และแผ่นโปรแกรม Windows ที่เตรียมไว้ เป็นอันเสร็จ ใช้งานได้

อีกวิธีคือการทำสำเนาฮาร์ดดิสก์เป็น Image File ด้วยโปรแกรม Norton Ghost

โปรดติดตามตอนต่อไป .....

 

คัดลอก, อ้างอิง
www.sanambin.com