การติดตั้ง Local Area Network (LAN) ตอนที่ 2

การติดตั้ง TCP/IP Protocol
ปกติถ้า Com. เราเล่น Internetได้ ก็จะมี TCP/IP Protocol ติดตั้งอยู่แล้ว แต่ในกรณีที่
Setup Windows ใหม่ อาจยังไม่ได้ติดตั้ง TCP/IP Protocol ไว้
การจะดูว่าเครื่องของเราติดตั้ง TCP/IP Protocol หรือยัง ทำดังนี้ครับ
ที่ Start ---> Setting ---> Control Planel ---> Double Click ที่ Network

ถ้ายังไม่มี Protocol TCP/IP ให้ Click Add

เลือกที่ Protocol แล้ว Click ที่ Add

ที่ Manufacturers เลือก Microsoft และที่ Network Protocols เลือก TCP/IP แล้ว Click OK

หมายเหตุ ในขั้นตอนต่างๆ อาจมีการ สั่งให้ Restart หรือ ต้องการแผ่น Cdrom Windowsด้วยครับ

การติดตั้งค่า IP Address ของ Lan Card
หลังจากทำการติดตั้ง Lan Card ตามคู่มือของ Lan Cardที่ให้มาแล้ว เราก็จะได้
[Clickขวาที่Icon Network Neighborhood บนDesktop ---->Click Properties--->Configuration]

Click ที่ File and Print Sharing [เพื่อทำให้ Computer ใช้ Files และ Printer ร่วมกันได้]

Click เลือกทั้ง 2 ช่อง แล้ว Click OK

Click เลือก TCP/IP ที่มีชื่อ Lan Card ที่เราติดตั้ง แล้ว Click Properties
[หรือ Double Click ที่TCP/IPที่มีชื่อ Lan Card ที่เราติดตั้ง ก็ได้ครับ]

Click เลือก Specify an IP address แล้วใส่ หมายเลขลงในช่อง IP Address และ Subnet Mask แล้ว Click OK
โดย IP Address แต่ละเครื่องต้องไม่ซ้ำกัน เช่น เครื่องที่ 1 เป็น 192.168.0.1 เครื่องที่ 2 เป็น 192.168.0.2
เครื่องที่ 3 เป็น 192.168.0.3ไปเรื่อยๆ แต่ค่า Subnet Maskให้เหมือนกันทุกเครื่อง
ค่าของ IP Address ใช้ค่าอะไรก็ได้ที่อยู่ในช่วงของ Private IP ranges
The private IP ranges that will not be allocated on the Internet are:
10.0.0.0 to 10.255.255.255 Class A
172.16.0.0 to 172.31.255.255 Class B
192.168.0.0 to 192.168.255.255 Class C
Do not choose an IP range that is not on this list. Also note that 0 and 255 are reserved in any class.
แล้วที่สำคัญ อย่าลืม ที่ Workgroup ของทุกเครื่อง ต้องเป็นชื่อเดียวกัน ถ้าเป็นคนละชื่อจะมองไม่เห็นกัน
[Clickขวาที่Icon Network Neighborhood บนDesktop ---->Click Properties---->Identification]

ตอนนี้ถ้าเรา Double Click ที่ Icon Network Neighborhood [บน Desktop] เครื่องควรจะมองเห็นกันแล้วครับ

หรือ เข้าดูที่ Start--->Find--->Computer

Click ที่ Computer

พิมพ์ชื่อเครื่อง Computer ที่ต้องการทดสอบ แล้ว Click ที่ Find Now

ถึงเครื่องจะมองเห็นกันแล้ว แต่การจะใช้ Files , Drives , Printer ร่วมกันได้ เราต้องทำการSharingก่อนครับ
หมายเหตุ ในขั้นตอนต่างๆ อาจมีการ สั่งให้ Restart หรือ ต้องการแผ่น Cdrom Windowsด้วยครับ

การตรวจสอบระบบเครือข่าย TCP/IP Protocol
1. Click ขวา ที่ My Computer เลือก Properties ---> Device Manager

ดูว่า Lan Card ที่เราติดตั้ง มีเครื่องหมาย ! อยู่ข้างหน้าหรือเปล่า ถ้า มี ให้ Remove แล้ว Setupใหม่
2. ที่ MS-DOS Prompt ใช้คำสั่ง winipcfg , ping เพื่อดูข้อมูล และปัญหาการติดต่อระหว่างเครื่อง


winipcfg จะทำให้เราทราบข้อมูลต่างๆ ในระบบ เช่น IP Address , Subnet Mask

การ Ping IP Address ของตัวเอง[ในที่นี้คือ 192.168.0.1] ถ้าไม่มีการตอบกลับ อาจมีปัญหาเกี่ยวกับ Network Card เช่น IRQ , IO Address

การ Ping IP Address ของเครื่องอื่น[เช่น 192.168.0.3] ถ้าไม่มีการตอบกลับ แสดงว่า เครื่อง 192.168.0.3 เสีย หรือ ปิดอยู่

ถ้ามีการตอบกลับก็แสดงว่าปกติ

หรือกรณีอาจมีปัญหากับ สายCable หรือ ขั้ว BNC หลวม คำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบ ความจริงแล้วมีมากกว่านี้ [ดูข้างล่าง] แต่เท่าที่ผมทราบและใช้อยู่มีเท่านี้ครับ

การ Share Printers , Drives , Files , .....
Click ขวา ที่ Icon ของ Printer หรือ Drive หรือ File ที่ต้องการจะ Share กับเครื่องอื่น แล้ว Click เลือก Sharing


Click เลือก Shared As กรอกข้อความตามต้องการ แล้ว Click ที่ Apply และ OK
[ถ้าเราตั้ง Password จะมีผลทำให้ เครื่องที่ต่อเข้ามาจะShareได้ต้องพิมพ์ Password ด้วย]
หลังจากนั้นที่ Folder ของ Printer หรือ Drive , ....จะมีรูปมือ บนFolder นั้นๆ


ในทุกเครื่องที่ต้องการให้เครื่องอื่นมองเห็น ต้องทำ Sharing ด้วย ทีนี้ลอง Double Click ที่ Network Neighborhood ของทุกเครื่อง

ลอง Double Click เครื่องที่ชื่อ Compaq และ Upper

แสดงว่าเครื่อง Compaq ยอมให้ Share คือ Drive C และ D

เครื่อง Upper ยอมให้ Share คือ Drive D , E และ Printer
ในกรณีนี้ Printer ติดตั้งอยู่กับเครื่องที่ชื่อ Upper ถ้าเครื่อง Compaq จะใช้Printerร่วมด้วย จะต้องลง Driverของ Printer hp ที่เครื่อง Compaq ด้วย โดย การ Double Click ที่ Icon Printer hp

แล้วทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆจนจบครับ
หมายเหตุ ในขั้นตอนต่างๆ อาจมีการ สั่งให้ Restart หรือ ต้องการแผ่น Cdrom Windowsด้วยครับ

 

คัดลอก, อ้างอิง
www.sanambin.com