คอมพิวเตอร์ :: เรียนรู้เรื่องฮาร์ดแวร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware)
ประวัติความเป็นมา หลักการทำงาน และความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • ประวัติและความเป็นมาของคอมพิวเตอร์
 • มาตราฐานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
 • ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์
 • การทำงานของคอมพิวเตอร์
 • ความรู้เรื่อง Mainboard
 • ความรู้เรื่อง BUS
 • ความรู้เรื่อง CPU
 • ความรู้เรื่อง Cache Memory
 • ความรู้เรื่อง Ram
 • ความรู้เรื่อง Rom
 • ความรู้เรื่อง Controller
 • ความรู้เรื่อง Hard Disk
 • ความรู้เรื่อง CD-Rom
 • ความรู้เรื่อง CD-RW
 • ความรู้เรื่อง DVD
 • ความรู้เรื่อง Floppy Disk
 • ความรู้เรื่อง VGA Card
 • ความรู้เรื่อง Soundcard
 • ความรู้เรื่อง Keyboard
 • ความรู้เรื่อง Mouse
 • ความรู้เรื่อง PC Form Factor
 • ความรู้เรื่อง Monitor (CRT)
 • ความรู้เรื่อง Monitor (LCD)
 • ความรู้เรื่อง Network
 • ความรู้เรื่อง Network Topology
 • ความรู้เรื่อง Modem
 • ความรู้เรื่อง Port (I/O)
 • ความรู้เรื่อง Universal Serial Bus (USB)
 • ความรู้เรื่อง Scanner
 • ความรู้เรื่อง Printer
 • ความรู้เรื่อง Projector
 • ความรู้เรื่อง UPS
 • ความรู้เรื่อง Speaker
 • ความรู้เรื่อง อุปกรณ์ Backup เพื่อการสำรองข้อมูล
 • ความรู้เรื่อง Jumper
 • การ Set BIOS
 • การปรับแต่ง BIOS
 • การรายงานความผิดพลาดของ BIOS
 • การ Flash BIOS
 • CPU Intel Pentium 4 Processor
 • Pentium III กับ Celeron2
 • เรื่องน่ารู้ของ Intel Celeron
 • เรื่องน่ารู้ของ AMD ร้อนแค่ไหนถึงจะร้อนเกิน?
 • เรื่องน่ารู้ของ OverClock
 • เรื่องน่ารู้ของ DDR Ram
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง แคช L1 และ L2
 • ซีพียูชนิดต่างๆ
 • ตารางการเลือกใช้ซีพียูให้ถูกต้อง
 • การลบล้างความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับเมกะเฮิรตซ์
 • การติดตั้ง CPU และ ชุด Heatsink ของ AMD
 • การติดตั้ง PowerLeap
 • การดูแรมบัส 100 MHz กับ แรมบัส 133
 • การแบ่ง Partition ฮาร์ดดิสก์
 • การแบ่ง Format ฮาร์ดดิสก์
 • การจัดการฮาร์ดดิสก์ขนาดใหญ่ โดยใช้ Disk Manager
 • การ Ghost ฮาร์ดดิสก์ ตอนที่ 1
 • การ Ghost ฮาร์ดดิสก์ ตอนที่ 2
 • ข้อแนะนำในการใช้งานฮาร์ดดิสก์
 • การตรวจเช็คอาการเสียของเพาเวอร์ซัพพลาย
 • การปรับหัวอ่าน CD-Rom
 • ปัญหาทางไฟฟ้ากับการป้องกันด้วย UPS
 • การติดตั้ง Local Area Network (LAN) ตอนที่ 1
 • การติดตั้ง Local Area Network (LAN) ตอนที่ 2
 • การต่อสาย Lan
 • การ Cross สาย Lan
 • การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับนักซื้อพีซีมือใหม่
 • การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • การเลือกซื้อ Mainboard
 • การเลือกซื้อ CD-ReWrite
 • การเลือกซื้อ 3D Card
 • การเลือกซื้อ UPS
 • 108 ปัญหาคอมพิวเตอร์ ที่พบกันบ่อยๆ
 • การแก้ไขและซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
 • การอัพเกรดคอมพิวเตอร์
 • การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ด้วย CPU
 • การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ด้วย VGA Card
 • การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ด้วย Mainboard
 • การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
 • เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณร้อนระอุ
 • การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอุณหภูมิให้กับ PC ของคุณ

 

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐