งานประดิษฐ์ > ข้าวสาลี

ภาพแสดงมัดข้าวสาลีทำจากโดเค็มสำหรับใช้ตกแต่งผนัง

        คราวนี้เราจะมาทำของตกแต่งบ้านกันครับ โดยจะนำโดเค็มมาทำเป็นลักษณะมัดข้าวสาลี ไว้ใช้สำหรับประดับผนังห้องครัวหรือห้องรับประทานอาหารก็ได้ จะติดไว้มุมไหนก็ได้ครับยกเว้นบริเวณที่มีฝนสาดถึงหรือบริเวณที่ไอน้ำสามารถลอยไปถูก

วัสดุที่ต้องใช้
        1. กระดาษแก้ว
        2. โดเค็มที่ทำเตรียมไว้แล้ว
        3. เตาอบ
        4. วานิชหรือสเปรย์เคลือบเงา

เครื่องมือที่ต้องใช้
        1. ดินสอ
        2. มีดคม ๆ
        3. ถาดสำหรับอบขนม
        4. แปรงทาสี

วิธีทำ

นำโดมาแผ่เป็นแผ่นหนาประมาณ 1 เซนติเมตร ทำก้านข้าวสาลีโดยแบ่งแป้งออกและปั่นให้เป็นเส้นยาวประมาณ 12 เซนติเมตรจัดเรียงให้มีลักษณะเหมือนถูกรัดไว้ดังรูป พรมน้ำให้พอหมาดๆเพื่อกันไม่ให้โดแห้งจนเกินไป

เตรียมทำเชีอกที่ใช้มัด(หลอกๆ)ฟางข้าวสาลี โดยใช้โดมาปั่นเป็นเส้นยาว 12 เซนติเมตรเช่นเดียวกันจำนวน 4 เส้น นำปลายทั้งหมดมาพรมน้ำพอหมาดๆแล้วรวมเข้าด้วยกันแล้วค่อยๆจัดแยกออกจากกัน วางเส้นแรกลงบนเส้นที่สอง และเส้นที่สามลงบนเส้นที่สี่ จากนั้นวางเส้นที่สามทับลงบนเส้นที่สองอีกครั้ง ทำเช่นนี้จนหมดความยาว จบปลายเส้นโดยการพรมน้ำเล็กน้อยแล้วบีบให้ติดรวมกัน

พรมน้ำลงบนด้านหนึ่งของเชือกถักที่ทำไว้ นำด้านที่เปียกวางทาบลงบนก้านข้าวสาลีส่วนที่แคบที่สุด พับปลายให้เรียบร้อย อย่าลืมแบ่งโดส่วนหนึ่งไว้สำหรับทำรวงข้าวด้วยนะครับ

นำโดมาปั้นเป็นรูปท่อนยาวๆขนาด 3 คูณ 1 เซนติเมตร รีดให้ปลายด้านหนึ่งแหลมและทับให้แบนเล็กน้อยใช้มีดหรือไม้บรรทัดก็ได้กดลง(ดูรูป)เพื่อให้เป็นเมล็ดข้าว แต่งขอบปลายเมล็ดให้โค้งมนเพื่อให้คล้ายของจริง พรมน้ำแล้วนำเมล็ดข้าวแต่ละรวงมาวางเรียงซ้อนกัน จากนั้นนำไปเข้าเตาอบ อบที่อุณหภูมิ 120 ?c ชั่วโมง ปล่อยไว้ให้เย็นแล้วจึงทาด้วยวานิชหรือน้ำมับเคลือบเงา

        การทำโดเค็มนี้จะเป็นวัสดุเบื้องต้นในการทำงานสร้างสรรต่างๆได้มากมาย ช่วยให้ประหยัด สามารถทำขึ้นใช้เองได้ไม่ต้องไปหาซื้อวัสดุการขึ้นแบบที่ราคาแพง ลองทำดูนะครับ

 


คัดลอก, อ้างอิง :
www.archeep.com

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐