นิทานก่อนนอน > กระต่ายตื่นตูม

หน้าที่ 1

ณ ชายป่าแห่งหนึ่ง มีกระต่ายป่าแสนซนตัวหนึ่ง มันเดินชมแมกไม้ที่เขียวขจีอยู่อย่างเพลิดเพลิน

อ่านนิทานหน้าที่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐