นิทานก่อนนอน > นกเอี้ยงกับควายชรา

หน้าที่ 1

นานมาแล้วมีเจ้านกเอี้ยงอยู่ตัวหนึ่งมีนิสัยเก่งกล้าและเห็นแก่ตัวเป็นที่สุด เจ้านกเอี้ยง จะไม่เคยเสียเปรียบให้แก่สัตว์ตัวไหนและจะไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่ใคร จนสัตว์แถวนั้น รู้จักนิสัยมันดีเพราะมันไม่เคยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ใคร

อ่านนิทานหน้าที่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐