นิทานพื้นบ้าน > นางสิบสอง

หน้าที่ 11

เมื่อถึงวังของพระรถสิทธิ์ พระองค์ยกนางทั้งสิบเอ็ดเป็นมเหสีและนางเภาเป็นมเหสีเอก พวกนางทั้งสิบสองอยู่กินอย่างมีความสุข ไม่นาน นางเภากราบทูลพระรถสิทธิ์อยากกลับบ้าน เพื่อไปหาท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดามารดาที่บ้าน เพราะเป็นห่วงว่าอยู่กินกัน อย่างไร พระองค์ให้ทหารและนางสนมติดตามไปด้วย และให้นำแก้วแหวนเงินทองไปให้บิดามารดา จากนั้นพวกนางทั้ง 12 คนก็ลาพระรถสิทธิ์กลับบ้าน

อ่านนิทานหน้าที่
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐