นิทานพื้นบ้าน > นางสิบสอง

หน้าที่ 39

หลายวันผ่านไปหลังจากพระรถเสนอยู่กินกับนางเมรี พระรถเสนเห็นว่าจะนำมะงั่วหาวมะนาวโห่และของวิเศษได้อย่างไร จึงคิดออกอุบาย เพื่อที่จะนำของวิเศษกลับเมืองไปให้กับแม่และป้า และพระรถเสน จึงปรึกษากับม้าวิเศษว่า ต้องหาทางไปที่ห้องลับเพื่อเอาของวิเศษมาให้ได้ แม่กับป้าจะได้ไม่ต้องลำบากและจะได้มองเห็นเสียที

อ่านนิทานหน้าที่
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐