นิทานพื้นบ้าน > ก่องข้าวน้อย

หน้าที่ 1

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ หมู่บ้านที่แห้งแล้งกันดานแถบอีสาน ซึ่งอยู่ที่อำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดยโสธร มีสองแม่ลูกอาชีพรับจ้างทำนาแกและลูกชาย อาศัยอยู่ที่ กระท่อมท้ายหมู่บ้านในแต่ละวันจะออกไปทำนาตั้งแต่เช้ามืด ชาวบ้านระแหวกนั้นจะรู้จัก กับครอบครัวของยายทองสุกเป็นอย่างดี เพราะลูกชายของยายทองสุกแกมีนิสัย ไม่ค่อยสู้ดีนัก จะเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนใครพูดให้เป็นไม่ได้จะหงุดหงิด อารมณ์เสีย หาเรื่องทะเลาะจนเกิดเรื่องชกต่อยตีกันเสมอ ชาวบ้านต่างพากันสงสารยายทองสุก ที่ต้องทนกับลูกชายที่มีนิสัยแย่แบบนั้น ในแต่ละวันยายทองสุก และลูกชายจะออกไป ทำนาเป็นประจำทุกวัน ถึงแม้ว่าลูกชายของแกจะมีนิสัยเช่นนั้นแต่ก็ช่วยทำนา

อ่านนิทานหน้าที่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


คัดลอกจาก http://kids.mweb.co.th
แก้ไข : นายธวัฒชัย ใบโสด

 
 

ออกแบบและจัดทำโดย ครูธวัฒชัย ใบโสด
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
๑๓๕ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐