หน้าแรก
แบบทดสอบก่อนเรียน
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ตัวนำ-ฉนวนไฟฟ้า
วงจรอนุกรม
วงจรขนาน
แม่เหล็กไฟฟ้า
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ผู้จัดทำ
   

กิจกรรมท้ายบทเรียน : Try This
       นักเรียนทดลองต่อวงจรโดยกำใช้เมาส์เลือก แบตเตอรี่ สายไฟ และหลอดไฟ ไปต่อในวงจรเพื่อดูผลที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อทดลองเสร็จให้กดปุ่ม Reset เพื่อเริ่มทดลองใหม่นะครับ


หน้าที่ 5
ไปหน้าที่
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
135 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200