หน้าแรก
แบบทดสอบก่อนเรียน
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ตัวนำ-ฉนวนไฟฟ้า
วงจรอนุกรม
วงจรขนาน
แม่เหล็กไฟฟ้า
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ผู้จัดทำ
   

เกมไฟฟ้า

อุปกรณ์
       1. ลวด 2. แผ่นไม้กระดาน 3. ดินน้ำมัน 4. สายไฟ 5. กริ่งไฟฟ้า 6. ถ่านไฟฉาย 7. รางถ่านไฟฉาย 8. หลอดไฟฉาย

ขั้นตอนการทำ

       1. นำลวดมาดัดเป็นรูปทรงต่างๆตามใจชอบ อีกเส้นนึงมาดัดเป็นวงกลมมีด้ามจับนำมาสอดไว้ในลวดที่ดัดเป็นรูปทรงไว้ จากนั้นก็นำมาติดลงบนแผ่นไม้กระดาษด้วยดินน้ำมัน ส่วนปลายของลวดที่มีด้ามจับจะต้องมีสายไปติดไว้เพื่อต่อกับแท่นถ่านไฟฉายด้วย

       2. มาเริ่มทำวงจรไฟฟ้าเอาแท่นใส่ถ่านไฟฉายเอาสายไฟสองเส้นจะมีสีแดงกับสีดำเอาสีแดงต่อที่ขั้วบวกและสีดำต่อที่ขั้วลบจะเหลือปลายทั้งสองข้างอยู่ นำหลอดไฟและออดมาโดยเอาสายไฟเส้นสีแดงของหลอดไฟและออดต่อเข้าด้วยกันรวมกันจะได้เป็น 2 เส้น ส่วนสีดำก็ทำเหมือนกันแต่สีดำจะต่อกับแท่นถ่านไฟฉายด้วย

       3. เมื่อทำการต่อเรียบร้อยแล้ว จะมีปลายสายไปที่เหลืออยู่ คือเส้นสีแดงจะนำมาติดกับลวดที่ดัดเป็นรูปทรงไว้ จากนั้นก็เริ่มเล่นเกมได้เลยถ้าลวดแตะโดยลวดที่เป็นรูปทรงจะมีเสียงออดและแสงไฟเกิดขึ้นทันที


หน้าที่ 5
ไปหน้าที่
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
135 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200