หน้าแรก
แบบทดสอบก่อนเรียน
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ตัวนำ-ฉนวนไฟฟ้า
วงจรอนุกรม
วงจรขนาน
แม่เหล็กไฟฟ้า
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ผู้จัดทำ
   
มาสร้างโครงงานด้วยโปรแกรม Crocodile Clip Elementary กันเถอะ


การติดตั้งโปรแกรม
       1. ดาว์นโหลดโปรแกรม Crocodile Clip Elementary แล้วบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะถูกบันทึกไว้ในชื่อ ELEM.EXE
       2. ติดตั้งโปรแกรม โดยการดับเบิลคลิกที่แฟ้ม ELEM.EXE ซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพียงแค่กดปุ่มคลิก next, yes ไปเรื่อยๆ เลยครับจนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ Finish
       3. เรียกใช้โปรแกรม

       4. เมื่อเข้าสู่โปรแกรมจะมีหัวข้อให้เลือกเรียน แต่ถ้าต้องการทดลองต่อวงจรให้คลิกเลือก create a circuit

       5. วางเมาส์ที่รูปวัตถุ คลิกซ้าย แล้วลากมาวางในพื้นที่ทำงาน

       6. การเชื่อมต่อวงจรทำได้โดยคลิกเมาส์ซ้ายลากเส้นเชื่อมต่อไปยังวัตถุอื่น
       7. การลบวัตถุที่ไม่ต้องการทำได้โดยคลิกที่รูปวัตถุ แล้ว เลือกที่รูปจระเข้

หน้าที่ 5
ไปหน้าที่
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
135 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200