หน้าแรก
แบบทดสอบก่อนเรียน
วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
ตัวนำ-ฉนวนไฟฟ้า
วงจรอนุกรม
วงจรขนาน
แม่เหล็กไฟฟ้า
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
ผู้จัดทำ
   

การทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า
       หลังจากเรียนเสร็จแล้ว เราลองมาดูภาพการทดลองเรื่องเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้ากันนะครับทดลองสร้างแม่เหล็กไฟฟ้า


การทดลองมอเตอร์ไฟฟ้า

การทดลองมอเตอร์ไฟฟ้า
     


หน้าที่ 5
ไปหน้าที่
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
135 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200