ประวัติการศึกษา

2549 กศ.ม สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
2530 คบ.คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2529 ปวส. วิทยาลัยอาชีวนครศรีธรรมราช
2524 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดควนวิเศษ จ.ตรัง

  หน้าหลัก
  
    


หน้าแรก | ประวัติขนมไทย | ขนมมงคล ๙ อย่าง | ผู้จัดทำ
ขนมทองไทย  :  ขนมมงคล ๙ อย่าง