ประวัติการทำงาน

2534 โรงเรียนบ้านนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง

2537 โรงเรียนหาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง

ปัจจุบัน ครูชำนาญการ โรงเรียนหาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง

  หน้าหลัก
    
  


หน้าแรก | ประวัติขนมไทย | ขนมมงคล ๙ อย่าง | ผู้จัดทำ
ขนมทองไทย  :  ขนมมงคล ๙ อย่าง