ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2549   กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

พ.ศ. 2529   กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี

พ.ศ. 2525   มศ.5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี


หน้าแรก | ประวัติขนมไทย | ขนมมงคล ๙ อย่าง | ผู้จัดทำ
ขนมทองไทย  :  ขนมมงคล ๙ อย่าง