ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2530 โรงเรียนบ้านสันติธรรม   อ.ศรีเทพ จ.เพชรบรูณ์

พ.ศ. 2534 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า   อ.โคกเจริญ จ. ลพบุรี

พ.ศ. 2547 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา     อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี

ปัจจุบัน ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านคลองสาริกา    อ. พัฒนานิคม จ. ลพบุรี

  หน้าหลัก      


หน้าแรก | ประวัติขนมไทย | ขนมมงคล ๙ อย่าง | ผู้จัดทำ
ขนมทองไทย  :  ขนมมงคล ๙ อย่าง