ประวัตการศึกษา

ปริญญาโท   :  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
ปริญญาตรี   :   จากเทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี
ปวส.            :  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครสวรรค์
มัธยมศึกษา   :  จากนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
ประถมศึกษา  :  จากโรงเรียนอนุบาล นครสวรรค์


หน้าแรก | ประวัติขนมไทย | ขนมมงคล ๙ อย่าง | ผู้จัดทำ
ขนมทองไทย  :  ขนมมงคล ๙ อย่าง