ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2545     เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เดลินิวส์ จ.พิษณุโลก

พ.ศ. 2546      ครูผู้สอนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก


หน้าแรก | ประวัติขนมไทย | ขนมมงคล ๙ อย่าง | ผู้จัดทำ
ขนมทองไทย  :  ขนมมงคล ๙ อย่าง